YapıRadar.com Üyelik Sözleşmesi

YapıRadar.com, YapıRadar.com, Kullanıcı dostu bir platform ile tedarikçilerimizin, kazanca en hızlı, şeffaf ve güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz..

İş bu sözleşmeyi hizmet veren/ Yapıradar.com ile okuyup kabul eden hizmet alan arasında düzenlenmiştir. İş bu sözleşmeden doğan nizalarda İstanbul Anadolu Mahkemesi yetkilidir. Hizmet alan sunulan hizmeti bilerek kabul ederek on iki aylık olarak sisteme üye olmayı kabul ve taahhüt eder.

Bu sitede yer alan her türlü içerik ve bağlantılarının, görsel ve yazılı konularım ve programların tüm hakları Yapıradar.com a aittir. İzinsiz kullanılamaz. Esas olan yazılı izindir Yapıradar.com a ait haklar muhtelif bilgisayar programları veya tekniği ile kopyalanamaz kısmen ve tamamen yayınlanamaz veya link yapamazsınız.

Yapıradar.com sitesinde hizmetlerden faydalanmak için kayıt yaptırmanız bu kayıt formunda istenilen bilgileri tam ve doğru olarak sağlamanız şarttır aksi takdirde her türlü hukuki sorumluluğun hizmet alana ait olduğunu taraflar kabul eder.

Yapıradar.com üyesi olduğu sürece şartları kabul etmiş olarak size sunulan; şifre /şifreleri, gizli tutmakla mükellef olup kimse ile paylaşmayacağınızı aksi takdirde doğmuş ya da doğacak zararı kabul ve taahhüt edersiniz.

Hizmet veren Yapırdar.com ile hizmet alan web sitesinden alınan bütün içerik her türlü hizmet olduğu hali ile sağlanmıştır. Özel bir amaca uygunluk açısından herhangi bir garantiye tabi değildir.

Hizmet veren Yapıradar.com hiçbir şekilde veya hiçbir nam veya ad adı altında hizmet alan veya başka bir üçüncü kişi tarafından web sitemize erişilmesi, web sitemizden link ile yönlendirilmiş veya yönlendirilmiş veya bu web Yapıradar.comsitesinde yer alan hizmetlerin kullanımı vasıtası ile uğranılmış dolaylı veya dolaysız her türlü zarardan her türlü gelir kaybından her türlü veri kaybından veya burada ismi anılmamış başka bir zarardan hizmet veren Yapıradar.com sorumlu değildir, sorumlu tutulamaz.

Yapıradar.com da sunulan bilgi paylaşım esasına dayalıdır. Tüm veri ve tüm veri kaybından ya da başka bir zarardan sorumlu tutulamaz gireceğiniz verilerin diğer kullanıcılarla kullanılması sitenin amacının doğal sonucudur.

Hizmet veren Yapıradar.com toplanan kişisel verileri nasıl kullanıldığını kimlerle paylaşılacağını ve kişisel verileriniz üzerinde hakları nasıl kullanacağınızı, elektronik ticari tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi sadece açıklar.

İşlenen kişisel verilerin amacı Yapıradar.com’ un bilgi alışveriş platformu içindir.

5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yolu ile işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun ve 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza kanunu ve 6698 sayılı kişisel verilerin korunmasıkanunu olmak üzere, ilgili mevzuat tam kaynaklanan yasal yükümlülüklerini en iyi şekilde uygulayabilmek adına çalışma amacına uygun olarak daha iyi hizmet verilebilmesi için hizmet alandan talep edilmektedir.

Kişisel verilerinizle ilgili haklarınız; işlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını 6698 sayılı kişisel verileri korunması kanun gereğince sahip olduğunuz haklarınızdır.

Kişisel verileriniz 6563 sayılı yasa uyarınca onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bir yıl her türlü kayıt ise üç yıl saklanacaktır. Bu süre dolduktan sonra yazılı talebiniz üzere kişisel verileriniz silinir aksi takdirde anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin koruması ve iletişim iznini kabul etmekle hizmet veren Yapıradar.com ile paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz ve muvafakat ettiğiniz kişisel verilerinizin hizmet edilen tarafa çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, size özel tanıtım promosyon reklam satış, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin, telefon, kısa mesajlar, e-posta ve benzeri yolda yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla toplanmasına saklanmasına işlenmesine kullanılmasına kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

İşbu sözleşmeyi gayri kabili rücu şart ile kabul eder ver muvafakat ettiğinizi hizmet veren Yapıradar.com‘a üye olmak talebinizle kabul ve muvafakatedersiniz.